Wednesday, 08/12/2021 - 16:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Công Trứ

TKB áp dụng từ 16/9/2019

   Lớp61  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToánVănToánĐịaSử
2ToánTinCNAnh2GDCD
3MTTinNhạcANHSinhVăn
4VănANHANHTDCNVăn
5Văn2SinhToánTD Sinh hoạt
       
   Lớp62  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOGDCDVănANHCNToán
2ANHĐịaVănTinVănToán
3ToánSinhAnh2TinVănCN
4TDToánNhạcSinhMT
5SửTDVăn2ANH Sinh hoạt
       
   Lớp63  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToánAnh2GDCDToán
2VănSinhNhạcTDĐịaANH
3Văn2ANHCNTDTinVăn
4MTVănSinhANHTinVăn
5CNToánSửToán Sinh hoạt
       
   Lớp64  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVănGDCDNhạcMTANH
2SửVănToánToánCNVăn
3CNToánToánĐịaTDTin
4VănANHANHTDTin
5Anh2SinhSinhVăn2 Sinh hoạt
       
   Lớp71  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVănVănAnh2SửMT
2SinhVănToánGDCDĐịa
3CNSửANHĐịaANHNhạc
4Anh2TinToánTDANHSinh
5ToánTinVănTDToánSinh hoạt
       
   Lớp72  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOĐịaANHSinhToánGDCD
2ToánTinVănTDANHANH
3ToánTinVănTDVănSinh
4CNSửMTVănSửNhạc
5Anh2ToánAnh2ĐịaSinh hoạt
       
   Lớp73  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOSửToánToánĐịaVăn
2ANHTDTinVănMTGDCD
3ANHTDTinVănSửANH
4ToánAnh2ĐịaToánCN
5VănAnh2SinhNhạcSinhSinh hoạt
       
   Lớp74  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVănSinhAnh2Nhạc
2ĐịaVănANHTinAnh2Sinh
3ANHSửVănTinGDCDSử
4CNTDToánToánVănANH
5MTTDToánToánĐịaSinh hoạt
       
   Lớp75  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOANHToánVănSinh
2NhạcĐịaToánMTĐịaANH
3SửVănToánToánAnh2TD
4SinhVănVănTinAnh2TD
5CNSửANHTinGDCDSinh hoạt
       
   Lớp81  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToánNhạcVănTin
2CNTDANHVănTinSinh
3ANHTDSinhGDCDMTANH
4SửVănHóaToánHóaSử
5ĐịaVănToánToánCNSinh hoạt
       
   Lớp82  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOHóaSửVănSinh
2TinToánTDANHVănĐịa
3TinToánTDToánToánANH
4GDCDSinhVănHóaMTCN
5CNSửNhạcVănANHSinh hoạt
       
   Lớp83  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOSinhVănGDCDHóaTin
2ToánHóaVănSửToánTin
3SinhCNToánANHCNVăn
4NhạcSửTDANHToánVăn
5ANHTDĐịaMTSinh hoạt
       
   Lớp84  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToánSinhVănToánGDCD
2VănCNANHSinhCNVăn
3VănSửMTNhạcĐịaToán
4HóaTinANHTDANH
5SửTinHóaTDToánSinh hoạt
       
   Lớp91  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOANHSinhSinhVăn
2ĐịaVănToánHóaHóaTD
3CNTC ANHVănANHTD
4VănToánSửĐịaTC ANHToán
5VănToánMTGDCD Sinh hoạt
       
   Lớp92  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVănSinhHóaANHSinh
2HóaANHVănTC ANHMT
3GDCDToánVănSửĐịaTC ANH
4ToánTDVănCNĐịa
5ToánTDToánVăn Sinh hoạt
       
   Lớp93  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOSinhToánTC ANHToánGDCD
2VănCNHóaTDToánVăn
3VănHóaANHTDSinh
4ĐịaToánANHVănVănTC ANH
5MTĐịaSử Sinh hoạt
       
   Lớp94  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOHóaMTGDCDVănANH
2TDVănVănVănToán
3SửTDVănToánHóaĐịa
4TC ANHĐịaSinhToánToánSinh
5CNTC ANHANH Sinh hoạt
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 12
Tháng 12 : 99
Năm 2021 : 6.222