Sunday, 22/05/2022 - 01:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Công Trứ

TKB áp dụng từ 16/9/2019

   Lớp61  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToánVănToánĐịaSử
2ToánTinCNAnh2GDCD
3MTTinNhạcANHSinhVăn
4VănANHANHTDCNVăn
5Văn2SinhToánTD Sinh hoạt
       
   Lớp62  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOGDCDVănANHCNToán
2ANHĐịaVănTinVănToán
3ToánSinhAnh2TinVănCN
4TDToánNhạcSinhMT
5SửTDVăn2ANH Sinh hoạt
       
   Lớp63  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToánAnh2GDCDToán
2VănSinhNhạcTDĐịaANH
3Văn2ANHCNTDTinVăn
4MTVănSinhANHTinVăn
5CNToánSửToán Sinh hoạt
       
   Lớp64  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVănGDCDNhạcMTANH
2SửVănToánToánCNVăn
3CNToánToánĐịaTDTin
4VănANHANHTDTin
5Anh2SinhSinhVăn2 Sinh hoạt
       
   Lớp71  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVănVănAnh2SửMT
2SinhVănToánGDCDĐịa
3CNSửANHĐịaANHNhạc
4Anh2TinToánTDANHSinh
5ToánTinVănTDToánSinh hoạt
       
   Lớp72  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOĐịaANHSinhToánGDCD
2ToánTinVănTDANHANH
3ToánTinVănTDVănSinh
4CNSửMTVănSửNhạc
5Anh2ToánAnh2ĐịaSinh hoạt
       
   Lớp73  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOSửToánToánĐịaVăn
2ANHTDTinVănMTGDCD
3ANHTDTinVănSửANH
4ToánAnh2ĐịaToánCN
5VănAnh2SinhNhạcSinhSinh hoạt
       
   Lớp74  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVănSinhAnh2Nhạc
2ĐịaVănANHTinAnh2Sinh
3ANHSửVănTinGDCDSử
4CNTDToánToánVănANH
5MTTDToánToánĐịaSinh hoạt
       
   Lớp75  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOANHToánVănSinh
2NhạcĐịaToánMTĐịaANH
3SửVănToánToánAnh2TD
4SinhVănVănTinAnh2TD
5CNSửANHTinGDCDSinh hoạt
       
   Lớp81  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToánNhạcVănTin
2CNTDANHVănTinSinh
3ANHTDSinhGDCDMTANH
4SửVănHóaToánHóaSử
5ĐịaVănToánToánCNSinh hoạt
       
   Lớp82  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOHóaSửVănSinh
2TinToánTDANHVănĐịa
3TinToánTDToánToánANH
4GDCDSinhVănHóaMTCN
5CNSửNhạcVănANHSinh hoạt
       
   Lớp83  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOSinhVănGDCDHóaTin
2ToánHóaVănSửToánTin
3SinhCNToánANHCNVăn
4NhạcSửTDANHToánVăn
5ANHTDĐịaMTSinh hoạt
       
   Lớp84  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOToánSinhVănToánGDCD
2VănCNANHSinhCNVăn
3VănSửMTNhạcĐịaToán
4HóaTinANHTDANH
5SửTinHóaTDToánSinh hoạt
       
   Lớp91  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOANHSinhSinhVăn
2ĐịaVănToánHóaHóaTD
3CNTC ANHVănANHTD
4VănToánSửĐịaTC ANHToán
5VănToánMTGDCD Sinh hoạt
       
   Lớp92  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOVănSinhHóaANHSinh
2HóaANHVănTC ANHMT
3GDCDToánVănSửĐịaTC ANH
4ToánTDVănCNĐịa
5ToánTDToánVăn Sinh hoạt
       
   Lớp93  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOSinhToánTC ANHToánGDCD
2VănCNHóaTDToánVăn
3VănHóaANHTDSinh
4ĐịaToánANHVănVănTC ANH
5MTĐịaSử Sinh hoạt
       
   Lớp94  
   Có tác dụng từ ngày  
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAOCOHóaMTGDCDVănANH
2TDVănVănVănToán
3SửTDVănToánHóaĐịa
4TC ANHĐịaSinhToánToánSinh
5CNTC ANHANH Sinh hoạt
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 05 : 406
Năm 2022 : 2.782